Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání příruček, nejčastějších dotazů a softwaru
aktualizace monitoru.

Monitory

LED indikátor napájení nesvítí

Ujistěte se, že je síťový kabel správně připojen do uzemněné elektrické zásuvky a k monitoru a že jste monitor zapnuli stisknutím tlačítka napájení.

Indikátor napájení monitoru neustále mění barvu blikání ze zelené na oranžovou a na displeji se nic nezobrazuje. V čem je problém?

 Je napájecí kabel správně připojen? Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a také samotný zdroj napájení.  Je kabel správně připojen? Připojení pomocí kabelu D-Sub Zkontrolujte připojení kabelu DB-15. (Připojení pomocí kabelu DVI) Zkontrolujte připojení kabelu DVI. (Připojení pomocí kabelu HDMI) Zkontrolujte připojení kabelu HDMI. (Připojení pomocí kabelu DP) Zkontrolujte připojení kabelu DP. * Vstup DVI/HDMI/DP není k dispozici na každém modelu.  Pokud je napájení zapnuté, restartujte počítač, abyste zjistili, zda se zobrazí úvodní obrazovka (přihlašovací obrazovka). Pokud se zobrazí úvodní obrazovka (přihlašovací obrazovka), spusťte počítač v dostupném režimu (nouzový režim v případě systému Windows 7/8/10) a potom změňte frekvenci grafické karty. (Viz část Nastavení optimálního rozlišení.) Pokud se úvodní obrazovka (přihlašovací obrazovka) nezobrazí, obraťte se na servisní středisko nebo prodejce.  Zobrazuje se na obrazovce zpráva „Input Not Supported“ (Vstup není podporován)? Tato zpráva se zobrazí, pokud signál z grafické karty překračuje maximální rozlišení a frekvenci, které monitor dokáže správně zpracovat. Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, jež monitor dokáže správně zpracovat.  Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány ovladače monitoru AOC.

Proč je obraz na mém monitoru rozmazaný a zobrazuje se zdvojený obraz nebo stínování?

Upravte jas a kontrast. Stiskněte tlačítko automatického nastavení. Ujistěte se, že nepoužíváte prodlužovací kabel nebo rozbočovač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně. .

Obraz se mihotá, bliká nebo se v něm objevují vlnky

Přemístěte elektrická zařízení, která mohou být příčinou elektrického rušení, co nejdále od monitoru. Použijte maximální obnovovací frekvenci, kterou váš monitor při nastaveném rozlišení podporuje.

Monitor zůstal zaseknutý v aktivním režimu vypnutí

Vypínač napájení počítače by měl být v poloze ON (Zapnuto). Grafická karta počítače by měla být pevně zasunuta do slotu. Ujistěte se, že je video kabel monitoru správně připojen k počítači. Zkontrolujte video kabel monitoru a ujistěte se, že žádný kolík není ohnutý. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý. Za tímto účelem stiskněte klávesu CAPS LOCK na klávesnici a sledujte LED indikátor CAPS LOCK. LED indikátor by se měl po stisknutí klávesy CAPS LOCK buď rozsvítit, nebo zhasnout.

Na mém monitoru se nezobrazuje jedna z primárních barev nebo se zobrazuje její odstín (růžová, zelená, modrá). Co je příčinou?

Zkontrolujte video kabel monitoru a ujistěte se, že žádný kolík není poškozený. Ujistěte se, že je video kabel monitoru správně připojen k počítači.

Proč není obraz na obrazovce vystředěn nebo nemá správnou velikost?

Upravte parametry H-Position (Vodorovná poloha) a V-Position (Svislá poloha) nebo stiskněte funkční tlačítko (AUTO).

Proč bílá nevypadá v obraze jako bílá?

Upravte RGB barvy nebo vyberte požadovanou teplotu barev.

Proč vidím na obrazovce vodorovné a svislé rušení nebo vlnění?

Pomocí režimu vypnutí systému Windows7/8/10 upravte možnosti CLOCK (Časování) a PHASE (Fáze). Stiskněte tlačítko automatického nastavení.

Baterie se nenabíjí.

Ujistěte se, že je vypínač zapnutý. Vypínač naleznete vedle konektorů USB-C a micro HDMI na pravé straně monitoru.

Příslušenství

Proč moje klávesnice/myš nefunguje?

Pokud vaše zařízení přestane reagovat, ujistěte se, že zařízení nebo USB přijímač funguje správně. Níže uvedené kroky pomohou stanovit, zda problém souvisí s USB přijímačem: 1. Otevřete Správce zařízení a zkontrolujte, zda je váš produkt uveden v seznamu. 2. V případě připojení zařízení nebo USB přijímače k USB rozbočovači nebo prodlužovači dosahu je zkuste připojit přímo do portu v počítači. 3. Pouze systém Windows – zkuste použít jiný USB port. Pokud se tím problém vyřeší, zkuste aktualizovat ovladač USB čipové sady základní desky. 4. Zkuste použít zařízení na jiném počítači. 5. Pokud zařízení nefunguje ani na jiném počítači, zkontrolujte ve Správci zařízení, zda je rozpoznáno. 6. Pokud zařízení není rozpoznáno, týká se závada s největší pravděpodobností spíše USB přijímače než klávesnice nebo myši.

Klávesy na klávesnici / tlačítka myši nefungují správně. V čem je problém?

• Vyčistěte klávesy/tlačítka stlačeným vzduchem. • Ujistěte se, že je produkt nebo přijímač připojen přímo k počítači a nikoli k rozbočovači, prodlužovači dosahu, přepínači nebo podobnému zařízení. • Zrušte spárování a znovu spárujte hardware nebo jej odpojte a znovu připojte. • Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, nainstalujte ji. • Pouze systém Windows – zkuste použít jiný USB port. Pokud se tím problém vyřeší, zkuste aktualizovat ovladač USB čipové sady základní desky. • Zkuste použít jiný počítač. Pouze systém Windows – pokud zařízení funguje na jiném počítači správně, může se problém týkat ovladače USB čipové sady. • Vyměňte baterie za nové (v případě bezdrátového produktu s klasickými bateriemi). * Pouze polohovací zařízení: • Pokud si nejste jistí, zda problém souvisí s hardwarem nebo softwarem, zkuste zaměnit pozici tlačítek v nastavení (z levého tlačítka se stane pravé a z pravého tlačítka levé). Jestliže se problém přesune na nové tlačítko, jedná se o problém se softwarovým nastavením nebo aplikací a hardwarové řešení jej neodstraní. Pokud bude i nadále problém se stejným tlačítkem, jde o hardwarový problém. • Jestliže se při jednom kliknutí vždy provede příkaz v podobě dvojího kliknutí, zkontrolujte nastavení (nastavení myši v systému Windows) a ověřte, zda je tlačítko nastaveno na funkci jednoho kliknutí nebo dvojího kliknutí. POZNÁMKA: Pokud tlačítka nebo klávesy reagují v určitém programu nesprávně, ověřte otestováním v jiném softwaru, zda se problém týká pouze daného programu.

Můj kurzor nefunguje. Co mám dělat?

Odp.: Zkontrolujte, zda myš nepoužíváte na odrazivém, průhledném nebo nerovném povrchu. Pokud ano, na tomto povrchu ji nepoužívejte. • Zkuste vyměnit baterii za novou. • Zkontrolujte nastavení a ověřte, zda je citlivost DPI nastavena na správnou hodnotu. • Zkontrolujte, zda se nejedná o problém s připojením. • Zkuste použít jiný počítač. Pokud se kurzor nepohybuje nebo tlačítka či klávesy nefungují: 1. Proveďte postup synchronizace uvedený v příručce k zakoupenému přijímači. 2. Obraťte se na místní servisní středisko se žádostí o sdělení způsobu synchronizace. .

Připojení mého zařízení stále vypadává. V čem je problém?

Pokud máte kabelová zařízení, proveďte následující kroky: 1. Připojte zařízení do jiného USB portu na počítači. Pokud je to možné, nepoužívejte USB rozbočovač nebo jiné podobné zařízení. Jestliže při použití jiného USB portu funguje zařízení správně, zkuste aktualizovat ovladač USB čipové sady základní desky. 2. Pouze systém Windows – zakažte volitelné pozastavení zařízení USB: • Klikněte na nabídku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Možnosti napájení > Změnit nastavení schématu > Změnit pokročilé nastavení napájení > Nastavení USB > Nastavení volitelného pozastavení zařízení USB. • Změňte obě nastavení na Zakázáno. 3. Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, nainstalujte ji. 4. Zkuste otestovat zařízení na jiném počítači. Pokud máte bezdrátová zařízení, proveďte následující kroky: 1. Ujistěte se, že je produkt nebo přijímač připojen přímo k počítači a nikoli k rozbočovači, prodlužovači dosahu, přepínači nebo podobnému zařízení. 2. Přemístěte zařízení blíž k USB přijímači. Pokud je přijímač vložen v portu v zadní části počítače, můžete zkusit připojit přijímač do předního portu. V některých případech může být signál přijímače blokován skříní počítače, což způsobuje prodlevy. 3. Aby nedocházelo k rušení, udržujte ostatní elektrická bezdrátová zařízení v dostatečné vzdálenosti od USB přijímače. 4. Zrušte spárování a znovu spárujte hardware nebo jej odpojte a znovu připojte. 5. Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru pro vaše zařízení, nainstalujte ji. 6. Pouze systém Windows – zkontrolujte, zda na pozadí nejsou spuštěny aktualizace systému Windows, které mohou způsobovat prodlevy. 7. Pouze zařízení Mac – zkontrolujte, zda na pozadí nejsou spuštěny aktualizace, které mohou způsobovat prodlevy. 8. Zkuste použít jiný počítač.

Proč trvá několik sekund, než se zadávané znaky zobrazí na obrazovce?

1. Ujistěte se, že je produkt nebo přijímač připojen přímo k počítači a nikoli k rozbočovači, prodlužovači dosahu, přepínači nebo podobnému zařízení. 2. Přemístěte klávesnici blíž k USB přijímači. Pokud je přijímač vložen v portu v zadní části počítače, můžete zkusit připojit přijímač do předního portu. V některých případech může být signál přijímače blokován skříní počítače, což způsobuje prodlevy. 3. Aby nedocházelo k rušení, udržujte ostatní elektrická bezdrátová zařízení v dostatečné vzdálenosti od USB přijímače. 4. Zrušte spárování a znovu spárujte hardware nebo jej odpojte a znovu připojte. 5. Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru pro vaše zařízení, nainstalujte ji. 6. Pouze systém Windows – zkontrolujte, zda na pozadí nejsou spuštěny aktualizace systému Windows, které mohou způsobovat prodlevy. 7. Pouze zařízení Mac – zkontrolujte, zda na pozadí nejsou spuštěny aktualizace, které mohou způsobovat prodlevy. Zkuste použít jiný počítač.

Zařízení nelze nastavit. V čem je problém?

Aplikace G-Tools: Můžete navštívit následující webovou stránku. AOC -> Herní příslušenství -> Myši -> Podpora -> Stáhnout AOC G-Tools Uživatelská příručka: Můžete navštívit následující webovou stránku. AOC -> Herní příslušenství -> Myši -> Podpora -> Stáhnout uživatelskou příručku

Informace o záruce

Stojíme si za kvalitou každého našeho monitoru, a proto na něj nabízíme velkorysou 3letou záruku. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoliv dalších poplatků. V případě chybějícího dokladu o zakoupení (POP) se má za to, že záruční doba začala běžet datem výroby uvedeným na výrobku nebo odvozeným z výrobního čísla výrobku a končí po 39 měsících.

Kontaktujte naši podporu

Všechny monitory AOC jsou navrženy pro snadné použití a instalaci a jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly nejvyšší výkonové standardy. Pokud nejste schopni vyřešit problém pouze s monitorem, můžete zavolat na místní zákaznický servis AOC.

(+44) 203 455 8083

Customer Service Callcenter is available from 09:00 until 17:00, except bank holidays

AOC respektuje ochranu vašich osobních údajů

Proč používáme soubory cookie? Jednoduše řečeno proto, že pomáhají zlepšit funkci webových stránek, usnadnit používání prohlížeče, integrovat funkci sociálních sítí a zobrazovat relevantní reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ přijměte soubory cookie nebo si přečtěte naše prohlášení o souborech cookie uvádějící informace o tom, jak soubory cookie vypnout.

Region selection

Do you want to open our us.aoc.com website?

You can also continue on EU website.