AOC respects your data privacy

Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.

Language and location select

Choose your desired language and location, by default this will be English and the country your currently stay.

Choose your location
United States
 • België
 • Luxemburg
 • Österreich
 • Deutschland
 • die Schweiz
 • France
 • España
 • Portugal
 • Danmark
 • Suomi
 • Norge
 • Sverige
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Türkiye
 • Polska
 • Česko
 • Slovensko
 • Magyarország
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
 • Shqipëria
 • България
 • Македонија
 • România
 • מדינת ישראל
 • Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina
 • Србија
 • Slovenija
 • Eesti
 • Latvija
 • Lietuva
 • Россия
 • Беларусь
 • Moldova
 • Україна
 • საქართველო
 • Italia
 • Nederland
 • United states of America
Choose your language
English
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Italian
 • Norwegian
 • Polish
 • Russian
 • spanish
 • Sweden
 • Turkish
Accept cookies & remember settings

Looks like you’re not from Europe

You are visiting the European website of AOC. But you seem to be in United states of America, how would you like to continue?

Take me to the United States site
E2250SD
pro

E2250SD

Podpora a záruka

Contact Support

All AOC displays are designed to be easy to use and install, and are manufactured to deliver the highest standards of performance. If you are unable to resolve a problem with your monitor on your own, please call your local AOC Customer Service Hotline.

your local AOC Customer Service Hotline:

Formulář podpory

Informace o záruce

Stojíme si za kvalitou každého našeho monitoru, a proto na něj nabízíme velkorysou 3letou záruku. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoliv dalších poplatků. V případě chybějícího dokladu o zakoupení (POP) se má za to, že záruční doba začala běžet datem výroby uvedeným na výrobku nebo odvozeným z výrobního čísla výrobku a končí po 39 měsících.

Podpora a záruka - zjistit více

Frequently asked questions

Monitors
General
Driver installation
 • Proč bílá nevypadá v obraze jako bílá?
 • Upravte RGB barvu nebo vyberte požadovanou teplotu barev.

 • Proč není obraz na obrazovce vystředěn nebo nemá správnou velikost?
 • Upravte parametry H-Position (Vodorovná poloha) a V-Position (Svislá poloha) nebo stiskněte horké tlačítko (AUTO).

 • Indikátor napájení monitoru neustále mění barvu blikání ze zelené na oranžovou a na displeji se nic nezobrazuje. V čem je problém?
 • Znamená to vnitřní poruchu monitoru. Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

 • Indikátor napájení monitoru mění barvu ze zelené na oranžovou a na displeji se nic nezobrazuje. V čem je problém?
 • Stisknutím jakéhokoli tlačítka nebo posunutím myši zkontrolujte, zda není počítač nastaven do úsporného režimu. Pokud se i nadále nezobrazuje žádný obraz, znamená to obvykle, že monitor nepřijímá video signál z video karty vašeho počítače. Měli byste to ověřit vyzkoušením monitoru s jiným počítačem; když připojíte monitor do počítače, měl by se zobrazit obraz… pokud monitor nezobrazuje žádný obraz ani po připojení k jinému počítači, znamená to vnitřní problém monitoru. Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

 • Lze nějak eliminovat rozmazávání na obrazovce?
 • Váš monitor nemá bohužel žádný externí ovladač pro přizpůsobení zaostření monitoru. Zkuste nastavit jiné rozlišení nebo obnovovací frekvenci nebo zkuste upravit jas nebo kontrast; pokud to nepomůže, naznačuje to vnitřní problém monitoru. Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

 • Proč obraz na mém monitoru bliká, skáče nebo se vlní?
 • Přemístěte elektrická zařízení, která mohou být příčinou elektrického rušení, co nejdále od monitoru. Použijte rovněž maximální obnovovací frekvenci, kterou váš monitor podporuje při používaném rozlišení.

 • Proč je obraz na mém monitoru rozmazaný a zobrazuje se zdvojený obraz nebo stínování?
 • Tyto problémy jsou způsobeny použitím prodlužovacího video kabelu nebo rozváděcí skříňky. Video kabel monitoru musíte pro získání nejlepší kvality obrazu monitoru připojit přímo ke konektoru video karty v zadní části počítače. Zajistěte rovněž, aby byly všechny kolíky video kabelu monitoru v dobrém stavu.

 • Na mém monitoru se nezobrazuje jedna z primárních barev nebo se zobrazuje její odstín (růžová, zelená, modrá). Co je příčinou?
 • Zkontrolujte kolíky konektoru video kabelu vašeho monitoru a ověřte, zda nejsou některé kolíky poškozené nebo ohnuté. Pokud je vše v pořádku, vypadá to na vnitřní poruchu monitoru. Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

 • Jak lze minimalizovat blikání na obrazovce?
 • Změňte obnovovací frekvenci vašeho monitoru.

 • V rohu obrazovky se zobrazují barevné tečky. Je to normální?
 • Ne. Měli byste zkusit aktivovat funkci Auto-Adjust (Automatické přizpůsobení). Pokud to nepomůže, navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

 • Obrazovka je zcela černá, ale indikátor napájení stále svítí (zelená). V čem je problém?
 • Zajistěte, aby byl signálový kabel správně připojen k monitoru a pevně připojen k video kartě v zadní části počítače.

  Zajistěte, aby nebyl žádný z kolíků signálového kabelu ohnutý nebo zlomený. (Některé kolíky mohou chybět, což je normální stav.)

  Zajistěte, aby byl váš počítač zapnutý a správně fungoval. Váš monitor může čekat na signál z počítače.

  Zkuste zapnout počítač a monitor v jiném pořadí.

  Pokud žádný z těchto návrhů nepomůže, navštivte prosím web www.aoc-europe.com a otevřete stránku naší zákaznické podpory pro další informace o způsobu kontaktování naší technické podpory.

   

 • Proč vidím na obrazovce vodorovné a svislé rušení nebo vlnění?
 • Použijte obrazovku vypnutí Windows a aktivujte na monitoru funkci AUTO-ADJUST (Automatické přizpůsobení). Obrazovku vypnutí Windows můžete zobrazit stisknutím tlačítka START a pak Shut Down (Vypnout). Poté, co monitor provede funkci AUTO-ADJUST (Automatické přizpůsobení), stiskněte tlačítko CANCEL (Zrušit) pro návrat na normální pracovní plochu. Pokyny pro aktivaci funkce Auto-Adjust (Automatické přizpůsobení) si vyhledejte v dokumentaci monitoru.

 • Jaké Zásady pro pixely společnost AOC prosazuje?
 • AOC prosazuje Zásady pro pixely podle ISO 9241-307 Třídy 1. Další informace najdete v uživatelské příručce v části „Pixel Policy“ (Zásady pro pixely).

 • Proč je zobrazení na monitoru rozmazané nebo neostré?
 • Zajistěte, aby byl monitor nastaven na zobrazení v jeho skutečném nebo přirozeném rozlišení. Rozlišení můžete nastavit v okně DISPLAY PROPERTIES (Vlastnosti zobrazení) v okně Control Panel (Ovládací panely).

  Read more
 • Monitor se během používání přepíná do režimu spánku. V čem je problém?
 • Pro všechny operační systémy Windows: Stiskněte tlačítko START, klepněte na SETTINGS (Nastavení) a klepněte na Control Panel (Ovládací panely). Vyberte ikonu Power Management (Správa napájení). V rozbalovací nabídce Power Schemes (Schémata napájení) vyberte - ALWAYS ON (Vždy zapnuto).

 • Monitor zobrazuje zprávu „Out of Range“ (Mimo rozsah). Co to znamená?
 • Znamená to, že monitor přijímá z video karty počítače velmi vysoké nebo nízké signály; nastavení počítače můžete obejít nastavením bezpečného režimu.

  Aby k tomu znovu nedošlo, zajistěte, aby nebylo překročeno maximální rozlišení monitoru. Zjistěte prosím v uživatelské příručce monitoru maximální rozlišení povolené pro váš monitor.

 • Indikátor napájení na monitoru svítí jantarovou barvou, ale nic se nezobrazuje. V čem je problém?
 • Váš počítač může být v režimu spořiče obrazovky, který dal monitoru pokyn k přepnutí do úsporného režimu, nebo video kabel monitoru není správně připojen k počítači.

  Další možnou příčinou tohoto stavu je uzamknutý nebo nefunkční počítač, protože počítač je zařízením poskytujícím monitoru všechna data a informace pro zobrazení. Pohněte myší nebo stiskněte nějaké tlačítko pro deaktivaci spořiče obrazovky nebo úsporného režimu. Zkontrolujte video kabel monitoru a zajistěte, aby byl pevně připojen k počítači.

  Pro kontrolu, zda počítač funguje správně, stiskněte na klávesnici opakovaně tlačítko CAPS LOCK, zatímco sledujete indikátor CAPS LOCK. Pokud se indikátor nerozsvěcuje a nezhasíná, je počítač nefunkční. Kontaktujte výrobce počítače s žádostí o pomoc.

 • Proč funkce Plug&Play s monitorem nefunguje?
 • Aby funkce Plug&Play s monitorem fungovala, potřebujete počítač a video kartu podporující funkci Plug&Play. Zkontrolujte to u výrobce vašeho počítače. Zkontrolujte rovněž video kabel monitoru a zajistěte, aby nebyl ohnutý žádný z kolíků.

 • Proč se nerozsvítí indikátor napájení na monitoru?
 • Zajistěte, aby bylo zapnuto tlačítko napájení a aby byl napájecí kabel správně připojen k uzemněné napájecí zásuvce a k monitoru.

 • Jak zjistím, na jakou obnovovací frekvenci je nastaven můj počítač?
 • Stiskněte tlačítko Start a zvýrazněte možnost „Settings“ (Nastavení).

  Vyberte složku “Control Panel“ (Ovládací panely).

  Poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení) na Control Panel (Ovládací panely).

  Vyberte záložku „Settings“ (Nastavení) v okně „Display Properties“ (Vlastnosti zobrazení).

  Klepněte na tlačítko „Advanced“ (Pokročilé).

  Klepněte na záložku „Adapter“ (Adaptér) a pak můžete zkontrolovat nebo nastavit obnovovací frekvenci.

   

 • Proč můj počítač ukazuje jako jediné možnosti v seznamu obnovovacích frekvencí „Adapter default“ (Výchozí pro adaptér) a „Optimal“ (Optimální)?
 • Zkontrolujte správnost instalace video karty a ovladače monitoru. Přečtěte si prosím informace ke stahování ovladače. Kontaktujte prosím prodejce video karty a požádejte jej o pomoc s konfigurací video karty. Informace o ovladači monitoru najdete na naší webové stránce s ovladači.

 • Jak zjistím typ mé video karty?
 • Protože je video karta umístěna uvnitř počítače, budete muset kontaktovat výrobce vašeho počítače a požádat jej o pomoc.

 • Jak lze získat díly pro monitor, jemuž vypršela záruka?
 • Můžete kontaktovat oddělení technické podpory, kde vám poskytnou informace o cenách a dostupnosti dílů. Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a naši stránku zákaznické podpory, kde najdete správné kontaktní detaily pro vaši zemi.

 • Kde najdu na mém monitoru číslo modelu a výrobní číslo?
 • Najdete je na malé bílé nálepce na zadní straně monitoru.

 • Používám počítač MAC. Je nutno používat adaptér? Pokud ano, jaké nastavení mám u adaptéru použít?
 • Pokud nemá váš Mac port VGA, DVI, HDMI, Display port (vstup kabelu monitoru), budete muset použít adaptér. Budete muset kontaktovat výrobce adaptéru a zjistit správné nastavení pro použití s vaším monitorem.

 • Jak mám monitor čistit?
 • Pro čištění obrazovky můžete používat prostředek Windex® a pro čištění vnějšího krytu monitoru 409®. Používejte prosím pro čištění obrazovky „jemný“ hadřík bez vláken. Nepoužívejte pro čištění obrazovky žádné papírové produkty.

 • Které monitory AOC jsou kompatibilní s normou držáku na stěnu VESA® FPMPMI?
 • Navštivte prosím web www.aoc-europe.com a vyberte ve vyhledávacích kritériích monitorů možnost „Wall-mount“ (Držák na stěnu).

 • Proč monitor zobrazuje zprávu „Input Not Supported“ (Vstup není podporován)? (pouze LCD monitor)
 • Znamená to, že počítač odesílá do monitoru nekompatibilní režim zobrazení. Zjistěte prosím v uživatelské příručce podporovaný režim zobrazení nebo vstup a zkonfigurujte váš počítač na tato nastavení. Doporučené nastavení pro LCD panel najdete v uživatelské příručce v části „Setting Optimal Resolution“ (Nastavení optimálního rozlišení).

  Read more
 • Proč není k dispozici žádný ovladač pro WINDOWS NT?
 • Windows NT nevyžadují ovladač monitoru. Namísto toho musíte nainstalovat ovladač video karty. Kontaktujte prosím výrobce pc nebo video karty a požádejte jej o pomoc s konfigurací ovladače vaší video karty.

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows 98?
 • Klepněte na tlačítko „Start“, ukažte na „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

  Poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

  Vyberte záložku „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Advanced...“ (Pokročilé).

  Vyberte tlačítko „Monitor“ a pak klepněte na „Change...“ (Změnit).

  Vyberte „Specify the location of the driver(Advanced)“ (Určit umístění ovladače (pokročilé)) a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Vyberte „Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want“ (Zobrazit seznam všech ovladačů v konkrétním umístění pro výběr požadovaného ovladače), pak klepněte na „Next“ (Další) a pak klepněte na „Have Disk...“ (Z disku).

  Klepněte na tlačítko „Browse...“ (Procházet), vyberte příslušnou jednotku F: (jednotka CD-ROM) a pak klepněte na tlačítko „OK“.

  Klepněte na tlačítko „OK“, vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit) a pak klepněte na tlačítko „Close“ (Uzavřít).

   

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows ME?
 • Klepněte na tlačítko „Start“, ukažte na „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

  Poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

  Vyberte záložku „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Advanced...“ (Pokročilé).

  Vyberte tlačítko „Monitor“ a pak klepněte na „Change...“ (Změnit).

  Vyberte „Specify the location of the driver(Advanced)“ (Určit umístění ovladače (pokročilé)) a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Vyberte „Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want“ (Zobrazit seznam všech ovladačů v konkrétním umístění pro výběr požadovaného ovladače), pak klepněte na „Next“ (Další) a pak klepněte na „Have Disk...“ (Z disku).

  Klepněte na tlačítko „Browse...“ (Procházet), vyberte příslušnou jednotku F: (jednotka CD-ROM) a pak klepněte na tlačítko „OK“.

  Klepněte na tlačítko „OK“, vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit) a pak klepněte na tlačítko „Close“ (Uzavřít).

   

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows XP?
 • Klepněte na tlačítko „Start“ a pak klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

  Vyberte a klepněte na kategorii „Appearance and Themes“ (Vzhled a témata)

  Klepněte na položku „Display“ (Zobrazení).

  Vyberte záložku „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na tlačítko „Advanced“ (Pokročilé).
  "Vyberte záložku „Monitor“
  - pokud je tlačítko „Properties“ (Vlastnosti) neaktivní, znamená to, že váš monitor je zkonfigurován správně. Ukončete prosím instalaci.
  - pokud je tlačítko „Properties“ (Vlastnosti) aktivní, klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti)."

  Klepněte na záložku „Driver“ (Ovladač) a pak klepněte na tlačítko „Update Driver...“ (Aktualizovat ovladač).

  Vyberte přepínač „Install from a list or specific location [advanced]“ (Instalovat ze seznamu nebo konkrétního umístění [pokročilé]) a pak klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Vyberte přepínač „Don't Search. I will choose the driver to install“ (Nevyhledávat. Vybrat ovladač pro instalaci.). Pak klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Klepněte na tlačítko „Have disk...“ (Z disku), pak klepněte na tlačítko „Browse...“ (Procházet) a pak vyberte příslušnou jednotku F: (jednotka CD-ROM).

  Klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít) a pak klepněte na tlačítko „OK“.
  "Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).
  - Pokud se zobrazí zpráva „has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP“ (neprošel testy Windows®

  Logo pro ověření kompatibility s Windows® XP), klepněte prosím na tlačítko „Continue Anyway“ (Přesto pokračovat)."

  Klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit) a pak na tlačítko „Close“ (Uzavřít).

  Klepněte na tlačítko „OK“ a pak znovu na tlačítko „OK“ pro uzavření dialogového okna Display Properties (Vlastnosti zobrazení).

   

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows Vista?
 • Klepněte na „Start“ (Spustit) a „Control Panel“ (Ovládací panely). Pak poklepejte na „Appearance and Personalization“ (Vzhled a přizpůsobení).

   

  Klepněte na „Personalization“ (Přizpůsobení) a pak na „Display Settings“ (Nastavení zobrazení).

  Klepněte na „Advanced Settings...“ (Pokročilá nastavení).

  Klepněte na „Properties“ (Vlastnosti) na záložce „Monitor“ (Monitor).

  Pokud je tlačítko „Properties“ (Vlastnosti) deaktivováno, znamená to, že konfigurace vašeho monitoru je dokončena. Monitor lze použít tak, jak je.

  Pokud se zobrazí zpráva „Windows needs...“ (Systém Windows potřebuje...), jak je uvedeno na následujícím obrázku, klepněte na „Continue“ (Pokračovat).

  Klepněte na „Update Driver...“ (Aktualizovat ovladač) na záložce „Driver“ (Ovladač).

  Zaškrtněte zaškrtávací pole „Browse my computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v tomto počítači) a klepněte na „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v tomto počítači).

  Klepněte na tlačítko „Have disk...“ (Z disku), pak klepněte na tlačítko „Browse...“ (Procházet) a pak vyberte příslušnou jednotku F:\Driver (jednotka CD-ROM).

  Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Klepněte na „Close“ (Uzavřít) → „Close“ (Uzavřít) → „OK“ → „OK“ na následujících postupně zobrazovaných obrazovkách.

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows 7?
 • Klepněte na tlačítko „Start“ a pak klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

  Klepněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

  Klepněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

  Klepněte na tlačítko „Advanced Settings“ (Pokročilá nastavení).

  Klepněte na záložku „Monitor“ a pak klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti).

  Klepněte na záložku „Driver“ (Ovladač).

  Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP

  Monitor“ (Aktualizovat software ovladače - Generický PnP monitor) klepnutím na „Update Driver... “ (Aktualizovat ovladač) a pak klepněte na „Browse my computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v tomto počítači).

  Vyberte „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v tomto počítači).

  Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte do následujícího adresáře: X:\Driver\název_modulu (kde X je označení písmene jednotky pro mechaniku CD-ROM).

  Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Soubory se zkopírují z disku CD na jednotku pevného disku.

  Uzavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.

  Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily Color Matching (Přizpůsobení barev).

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows 8?
 • Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na All apps (Všechny aplikace) v pravém dolním rohu obrazovky.

  Klepněte na ikonu „Control Panel“ (Ovládací Panely)

  Nastavte „View by“ (Zobrazit podle) na „Large icons“ (Velké ikony) nebo „Small icons“ (Malé ikony).

  Klepněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

  Klepněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).

  Klepněte na tlačítko „Advanced Settings“ (Pokročilá nastavení).

  Klepněte na záložku „Monitor“ a pak klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti).

  Klepněte na záložku „Driver“ (Ovladač).

  Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP

  Monitor“ (Aktualizovat software ovladače - Generický PnP monitor) klepnutím na „Update Driver... “ (Aktualizovat ovladač) a pak klepněte na „Browse my computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v tomto počítači).

  Vyberte „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v tomto počítači).

  Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte do následujícího adresáře: X:\Driver\název_modulu (kde X je označení písmene jednotky pro mechaniku CD-ROM).

  Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). Klepněte na tlačítko „OK“.

  Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další). Soubory se zkopírují z disku CD na jednotku pevného disku.

  Uzavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.

  Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily Color Matching (Přizpůsobení barev).
   

 • Jsou k dispozici ovladače pro Mac?
 • Váš monitor podporuje v operačním systému Mac OS funkci Plug&Play. Pokud se během instalace přesto vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím technickou podporu Mac.

 • Jsou k dispozici ovladače pro Windows XP?
 • Klepněte na tlačítko „Start“, ukažte na „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).

  Poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení).

  Poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení).
  Vyberte záložku „Settings“ (Nastavení) a pak klepněte na „Advanced...“ (Pokročilé).
  "Vyberte „Monitor“
  - pokud je tlačítko „Properties“ (Vlastnosti) neaktivní, znamená to, že váš monitor je zkonfigurován správně. Ukončete prosím instalaci.
  - pokud je tlačítko „Properties“ (Vlastnosti) aktivní. Klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti)."

  Klepněte na „Driver“ (Ovladač), pak klepněte na „Update Driver...“ (Aktualizovat ovladač) a pak klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Vyberte „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver“ (Zobrazit seznam známých ovladačů pro toto zařízení pro výběr požadovaného ovladače), pak klepněte na „Next“ (Další) a pak klepněte na „Have disk...“ (Z disku).

  Klepněte na tlačítko „Browse...“ (Procházet) a pak vyberte příslušnou jednotku F: (jednotka CD-ROM).

  Klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít) a pak klepněte na tlačítko „OK“.

  Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další).

  Pokud se zobrazí okno „Digital Signature Not Found“ (Digitální podpis nebyl nalezen), klepněte na tlačítko „Yes“ (Ano).

   

  Read more