Obsah
  27. září 2019

  Bezpečnost zákazníků je na prvním místě

  Zdraví a bezpečnost našich zákazníků je nejvyšší prioritou společnosti AOC. Proto jsou všechny naše výrobky podrobeny těm nejpřísnějším testům.

  Všechny výrobky společnosti AOC, které jsou prodávány v Evropě, samozřejmě splňují normy a předpisy vyžadované evropskými zákony, jako je např. CE a RoHS, a rovněž i požadavky stanovené jednotlivými zeměmi. Kromě toho však společnost AOC vynakládá další úsilí na to, aby zajistila vyloučení zdravotních rizik a nabídla zákazníkům nejlepší uživatelskou zkušenost.

  Zvláštní bezpečnostní předpisy

  Certifikace CE (Conformité Européenne neboli Evropská shoda) znamená, že naše monitory splňují normy v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí stanovené pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru. Mezi ně patří směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU.

  Dobrovolně spolupracujeme s organizací TÜV Rheinland, která je národním certifikačním orgánem (NCB) působícím jako nezávislá třetí strana, jež kontroluje, zda naše elektrotechnické výrobky splňují platné normy vydané organizací IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise).


  V závislosti na modelu rovněž nabízíme další bezpečnostní značky udělované organizací TÜV Rheinland, jako je např. značka GS (německý zákon o bezpečnosti výrobků – ProdSG) a značka schválení typu. Tyto bezpečnostní značky jsou cennou pomůckou při rozhodování o koupi a zvyšují jistotu a důvěru stávajících i potenciálních zákazníků v naše výrobky. Představují totiž viditelný důkaz toho, že výrobky byly certifikovány tak, aby splňovaly přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost.

  Zvláštní předpisy v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí

  Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) uvádí omezení týkající se používání některých nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických zařízeních. Všechny naše monitory samozřejmě splňují požadavky tohoto nařízení.

  Za účelem zajištění dobré ergonomie a pohodlí při práci s našimi monitory nabízíme certifikaci ISO 9241-307 vydanou organizací TÜV Rheinland, která upravuje analýzu a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje.

  Náš předchozí článek o udržitelnosti najdete zde.


  AOC respektuje ochranu vašich osobních údajů

  Proč používáme soubory cookie? Jednoduše řečeno proto, že pomáhají zlepšit funkci webových stránek, usnadnit používání prohlížeče, integrovat funkci sociálních sítí a zobrazovat relevantní reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ přijměte soubory cookie nebo si přečtěte naše prohlášení o souborech cookie uvádějící informace o tom, jak soubory cookie vypnout.

  Region selection

  Do you want to open our us.aoc.com website?

  You can also continue on EU website.