Obsah
  27. září 2019

  Bezpečnost zákazníků je na prvním místě

  Zdraví a bezpečnost našich zákazníků je nejvyšší prioritou společnosti AOC. Proto jsou všechny naše výrobky podrobeny těm nejpřísnějším testům.

  Všechny výrobky společnosti AOC, které jsou prodávány v Evropě, samozřejmě splňují normy a předpisy vyžadované evropskými zákony, jako je např. CE a RoHS, a rovněž i požadavky stanovené jednotlivými zeměmi. Kromě toho však společnost AOC vynakládá další úsilí na to, aby zajistila vyloučení zdravotních rizik a nabídla zákazníkům nejlepší uživatelskou zkušenost.

  Zvláštní bezpečnostní předpisy

  Certifikace CE (Conformité Européenne neboli Evropská shoda) znamená, že naše monitory splňují normy v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí stanovené pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru. Mezi ně patří směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU.

  Dobrovolně spolupracujeme s organizací TÜV Rheinland, která je národním certifikačním orgánem (NCB) působícím jako nezávislá třetí strana, jež kontroluje, zda naše elektrotechnické výrobky splňují platné normy vydané organizací IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise).


  V závislosti na modelu rovněž nabízíme další bezpečnostní značky udělované organizací TÜV Rheinland, jako je např. značka GS (německý zákon o bezpečnosti výrobků – ProdSG) a značka schválení typu. Tyto bezpečnostní značky jsou cennou pomůckou při rozhodování o koupi a zvyšují jistotu a důvěru stávajících i potenciálních zákazníků v naše výrobky. Představují totiž viditelný důkaz toho, že výrobky byly certifikovány tak, aby splňovaly přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost.

  Zvláštní předpisy v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí

  Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) uvádí omezení týkající se používání některých nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických zařízeních. Všechny naše monitory samozřejmě splňují požadavky tohoto nařízení.

  Za účelem zajištění dobré ergonomie a pohodlí při práci s našimi monitory nabízíme certifikaci ISO 9241-307 vydanou organizací TÜV Rheinland, která upravuje analýzu a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje.

  Náš předchozí článek o udržitelnosti najdete zde.


  AOC respects your data privacy

  Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.