AOC respects your data privacy

Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.

Accept
Sdílet tento článek

Ekologické povědomí a přístup společnosti AOC vedoucí k dosažení větší udržitelnosti

V poslední době, kdy se energetická účinnost, poškození životního prostředí a udržitelnost staly velmi důležitými aspekty, přizpůsobuje společnost AOC své výrobky nejnovějším certifikacím a předpisům.

Společnost AOC chce zákazníkům usnadnit rozhodování při výběru udržitelných výrobků a informovat je o jejich dopadu na životní prostředí před nákupem, během používání a na konci životního cyklu těchto výrobků.

Jedním z klíčových faktorů, na které se společnost AOC v oblasti udržitelnosti zaměřuje, je zlepšení zdraví a pohodlí jednotlivců prostřednictvím smysluplných řešení. Proto se společnost AOC zavázala vyvíjet, propagovat a uvádět na trh energeticky účinnější řešení a ekologické výrobky pro zákazníky na všech trzích.


Optimalizace spotřeby energie

Společnost AOC nabízí monitory s certifikací ENERGY STAR, které jsou v průměru o 15 % energeticky účinnější než standardní monitory. Certifikace ENERGY STAR pomáhají zákazníkům identifikovat monitory, jež snižují emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek vznikající v důsledku neefektivního využívání energie. Tímto způsobem mohou zákazníci snadno rozpoznat a zakoupit energeticky účinné výrobky a ušetřit náklady na energii v domácnosti nebo kanceláři bez jakéhokoli omezení z hlediska výkonu, funkcí a pohodlí.

Kombinace udržitelnosti a použitelnosti

Monitory AOC s certifikací TCO jsou navrženy s cílem zajistit, aby se IT a kancelářské vybavení vyznačovalo vysokou mírou použitelnosti pro koncového uživatele a minimálním dopadem na životní prostředí. Certifikace TCO rovněž zaručuje, že výroba, používání a recyklace IT výrobků a jejich obalů probíhá v souladu s environmentální, sociální a ekonomickou odpovědností.

Společnost AOC bere svou odpovědnost vážně

Společnost AOC využívá k zajištění udržitelnosti a splnění svých cílů v oblasti společenské odpovědnosti různé programy. Příkladem může být EPEAT, což je přední světová ekologická certifikace pro odvětví IT, která zajišťuje, že výrobky registrované v programu EPEAT splňují přísná environmentální kritéria, jež se vztahují na celý životní cyklus výrobku – od úspory energie a nepoužívání toxických materiálů až po dlouhou životnost výrobku a nakládání s výrobkem po skončení jeho životnosti. Výrobky registrované v programu EPEAT se vyznačují menším dopadem na životní prostředí po celou dobu svého životního cyklu.

Jelikož je společnost AOC členem sdružení Responsible Minerals Initiative (RMI) založeného organizací Responsible Business Alliance (RBA), jsou její monitory v souladu se stávajícími globálními standardy, protože využívají nerostné zdroje z auditovaných hutí a rafinérií.

Posláním sdružení RMI je poskytovat svým členům nástroje a prostředky k usnadnění rozhodování o získávání zdrojů tak, aby bylo zajištěno lepší dodržování předpisů a podporováno odpovědné získávání zdrojů z oblastí zasažených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

Nejpřísnější etické zásady

Etický kodex společnosti AOC je založen na etickém kodexu sdružení EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Etický kodex sdružení EICC uvádí přísné etické zásady, které stanovují, jakým způsobem by měly podniky fungovat a jak by měly jednat se svými zákazníky. Rovněž popisuje chování, které by měly podniky očekávat od svých zaměstnanců. Zahrnuje prvky, jako je péče o životní prostředí, pracovní právo, zacházení se zaměstnanci a závazek v oblasti lidských práv, právo na ochranu osobních údajů a opatření k předcházení úplatkářství a korupci.

Zveřejňováním regulačních schválení a certifikací společnost AOC prokazuje, že splňuje nejnovější standardy v oblasti udržitelnosti. Společnost AOC ve všech ohledech dodržuje svůj závazek k udržitelné budoucnosti, ať už se jedná o přímý dopad na přírodu – prostřednictvím nižší spotřeby energie – nebo ekologickou výrobní linku a sociálně odpovědné pracoviště. Výběr monitorů AOC pomůže podnikům dosáhnout jejich cílů na cestě směrem k větší udržitelnosti.

Sdílet tento článek
Předchozí článek
Bezpečnost zákazníků je na prvním místě
Další článek
AOC monitory pro nový školní rok