AOC respects your data privacy

Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.

Accept

Zásady zodpovědného získávání nerostných surovin

„Konfliktní minerály“ jsou nerostné suroviny těžené v takových podmínkách, kdy dochází k porušování lidských práv. Tento pojem se obvykle vztahuje na čtyři nerostné suroviny – wolfram, tantal, cín a zlato (3TG) – těžené ve východní oblasti Demokratické republiky Kongo (DRC). Tyto nerostné suroviny se používají při výrobě různého zboží, jako jsou šperky a prakticky všechna elektronická zařízení.

Zavazujeme se, že nebudeme nakupovat suroviny, díly nebo zásoby, o nichž víme, že obsahují konfliktní minerály. Nezískáváme nerostné suroviny přímo z dolů v DRC nebo jiných oblastech CAHRA a jsme si vědomi skutečnosti, že dodavatelský řetězec v rámci těchto kovů má mnoho úrovní zahrnujících doly, obchodníky, vývozce, hutě, rafinérie, výrobce slitin a výrobce komponent, než se dostanou k našim přímým dodavatelům. Spolupráce mezi těmito různými úrovněmi v dodavatelském řetězci má velký význam z hlediska snahy o ukončení obchodování s konfliktními minerály.

Conflict Minerals Report 2019 AOC MMD

Conflict Minerals Letter to Customers AOC MMD

Guarantee Letter of Suppliers TPV

Conflict-Free Smelters & Refiners