Garantie

Wij staan achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van 3 jaar. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. In het geval dat u niet een aankoopbewijs (Proof of Purchase - POP) kunt overleggen, wordt de garantieperiode geacht te zijn aangevangen op de fabricagedatum die op het product staat vermeld of blijkt uit het serienummer van het product, en wordt geacht te eindigen na 39 maanden. 


DOA-periode (DOA - Dead on Arrival - Defect bij ontvangst)

**Op basis van ter plaatse geldende wettelijke garantievoorwaarden.

Wij bieden een DOA-periode van 14 kalenderdagen**, vanaf de aankoopdatum. Er moet een aankoopbewijs (Proof of Purchase - POP) worden overlegd, als u een DOA-verzoek wilt indienen, en het product dat gebreken vertoont, moet volledig, in de originele doos met alle accessoires worden geretourneerd.

In het geval van een gerechtvaardigde aanspraak op de DOA-bepaling, wordt ter vervanging een product aangeboden dat gelijk is aan het product dat gebreken vertoont.

Wij zijn gerechtigd de kosten in rekening te brengen voor eventuele onderbrekende onderdelen of eventuele Customer Induced Damage (CID - Door de klant veroorzaakte schade)

DOA-criteria

Specifieke criteria die moeten worden nagegaan voor een DOA-OK; monitors die niet aan alle criteria voldoen, zijn DOA-NOK.

 • Het product is verpakt in zijn originele verpakking, serienummer op het product en op de doos komen overeen.
 • Er zijn maximaal 14 + 3 kalenderdagen verstreken tussen de Aankoopdatum en de Datum van het klantencontact met het Servicekanaal.
 • Zoals wordt vermeld in de garantievoorwaarden wordt alleen de Aankoopdatum die wordt vermeld op de factuur van de wederverkoper geaccepteerd als bewijs van verkoop.
 • Alle accessoires (standaard, kabels, afstandsbediening) zijn bij het product in de doos verpakt.

Redenen voor afwijzing:

 • De waargenomen klacht betreft het ontbreken van accessoires en deze kunnen de klant worden toegezonden.
 • Sporen van transportbeschadigingen zijn zichtbaar op de verpakking en/of het product.

Pixelbeleid -ISO 9241-307 Klasse 1

Voor AOC-monitors volgen wij Pixelbeleid -ISO 9241-307 Klasse 1. Dit Pixelbeleid beschrijft de verschillende typen pixelgebreken en definieert voor ieder type aanvaardbare niveaus van gebreken. U kunt binnen de garantieperiode alleen gebruik maken van deze service als het aantal pixelgebreken op het scherm van uw product de niveaus van ons Pixelbeleid overschrijdt.

Wij streven ernaar producten van de hoogste kwaliteit te leveren en gebruiken daarom enkele van de meest geavanceerde productieprocessen in de bedrijfstak en passen een strenge kwaliteitscontrole toe. Pixel- of subpixel-gebreken op schermen van LCD-monitoren zijn soms echter onvermijdelijk. Geen enkele fabrikant kan garanderen dat alle schermen vrij zullen zijn van pixelgebreken, maar wij garanderen dat iedere LCD-monitor die een onaanvaardbaar aantal gebreken vertoont, zal worden gerepareerd of vervangen onder de garantie.

Typen pixels en subpixels

•Heldere Volledige Pixel: alle 3 Subpixels Rood Groen Blauw zijn permanent verlicht, wat een Heldere Volledige Pixel geeft

•Zwarte Volledige Pixel: alle 3 Subpixels Rood Groen Blauw zijn permanent uit, wat een Zwarte Volledige Pixel geeft

•Subpixel: alle andere combinaties van verlichte en donkere Subpixels zijn als andere kleuren zichtbaar

pixel-examples

Typen Pixelgebreken met aanvaardbaar niveau

•Heldere Punt defect: zichtbaar als een Volledige Pixel of Subpixel die permanent blijft branden, wat een witte of gekleurde punt geeft op een zwarte achtergrond.

•Zwarte Punt defect: zichtbaar als een Volledige Pixel of Subpixel die permanent uit blijft, wat een zwarte of gekleurde punt geeft op een witte achtergrond.

defect-examples

Wat wordt uitgesloten?

Uw garantie geldt wanneer het product op juiste wijze is behandeld voor de bedoelde gebruikstoepassing en in overeenstemming met de bedieningsinstructies. Uw garantie dekt niet de verliezen die naar de aard het gevolg kunnen zijn, inclusief, maar niet bij uitsluiting, het verlies van gegevens of het verlies van bedrijfsactiviteit. Uw garantie geldt niet als:

 • Er op enigerlei wijze veranderingen zijn aangebracht in de documenten van het aankoopbewijs (POP) of als de documenten onleesbaar zijn gemaakt;
 • Het model- en/of serienummer op het product is gewijzigd of verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 • Ongeautoriseerde service-organisaties of personen reparaties of productmodificaties en -veranderingen hebben uitgevoerd;
 • Het defect is veroorzaakt door ruwe behandeling of verkeerd gebruik van het product of door milieu-omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevolen toepassingen van het product;
 • Het defect is veroorzaakt door aansluiting van andere randapparatuur, aanvullende apparatuur of accessoires dan die welke worden aanbevolen in de gebruikershandleiding;
 • Het effect wordt veroorzaakt door een om het product geplaatste kast die niet in de gebruikershandleiding wordt aanbevolen;
 • Het product is beschadigd - waaronder wordt gerekend, maar niet bij uitsluiting, beschadiging door huisdieren, bliksem, abnormale elektrische spanning, water of vuur, natuurramp of een ongeluk tijdens het transport;
 • Het product defect is als gevolg van de slijtage van onderdelen, die naar de aard kunnen worden gezien als verbruiksartikelen;
 • Het product niet op juiste wijze functioneert omdat het oorspronkelijk niet was ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd voor het land waar u het product gebruikt, hetgeen zich kan voordoen in gevallen waarin het product is gekocht in een ander land dan waar het bedoeld is te worden gebruikt.

Buiten garantie (Out of Warranty - OOW)

Na de garantieperiode kunnen wij u een Buiten-garantie service of een reparatie-oplossing bieden via ons Certified Service Centre, als u van deze service gebruik wilt maken.

Neem contact op met ons AOC Customer Service Centre en een AOC Customer Service Representative zal uw verzoek doorsturen naar een Certified Service Partner in uw land.

Onze Certified Service Partner zal contact met u opnemen en u een geschatte offerte doen voor een service of een reparatie-oplossing waarover u een beslissing kunt nemen.

Als de Certified Service Partner niet een reparatie-oplossing kan uitvoeren volgens de aangeboden reparatie-offerte, zullen wij zoeken naar alternatieven, indien mogelijk tot 60 maanden (5 jaar) na de fabricagedatum; u kunt deze datum vinden op het productlabel van uw monitor.

Voor meer informatie kunt u onze Regulerings- en Servicehandleiding downloaden.

AOC respecteert uw persoonlijke gegevens

Waarom cookies? Heel simpel gezegd, omdat zij worden gebruikt voor het functioneren van de website, voor het verbeteren van je browser-ervaring, voor het integreren met social media en om je relevante advertenties te tonen die op jouw interesse zijn afgestemd. Klik op 'Ik accepteer' om de cookies te accepteren, of lees onze cookie-verklaring om te lezen hoe je cookies kunt uitschakelen.

Region selection

Do you want to open our us.aoc.com website?

You can also continue on EU website.