AOC respects your data privacy

Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.

Accept

Retningslinjer for ansvarlig bruk av mineraler

Konfliktmineraler er mineraler som er utvunnet under forhold som bryter menneskerettighetene. Begrepet refererer vanligvis til fire mineraler – wolfram, tantal, tinn og gull (3TG) – som utvinnes fra den østlige regionen av Den demokratiske republikken Kongo (Kongo). Disse mineralene brukes i produksjonen av flere varer, slik som smykker og nesten alle elektroniske enheter.

Vi har forpliktet oss til å ikke kjøpe råmaterialer, monterte deler eller materiell som vi vet inneholder konfliktmineraler. Vi henter ikke mineraler fra gruvene i Kongo eller andre konfliktrammede og høyrisikoområder direkte, og vi er klar over at leveringskjeden består av flere nivåer før metallet når våre direkte underleverandører, blant annet gruver, forhandlere, eksportører, smelteverk, raffineringsverk, legeringsverk og komponentprodusenter. Det er derfor svært viktig at de forskjellige nivåene i leveringskjeden samarbeider for å stanse handel av konfliktmineraler.

Conflict Minerals Report 2019 AOC MMD

Conflict Minerals Letter to Customers AOC MMD

Guarantee Letter of Suppliers TPV

Conflict-Free Smelters & Refiners