Spis treści
  27 września 2019

  Bezpieczeństwo klienta na pierwszym miejscu

  Bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów to najwyższy priorytet dla AOC. Z tego właśnie powodu wszystkie nasze produkty przechodzą najbardziej wymagające testy.

  Naturalnie wszystkie produkty AOC sprzedawane w Europie spełniają normy i wymogi przepisów prawa UE, jak oznaczenie CE i wymogi RoHS, jak również oddzielne wymogi krajowe. Co więcej, AOC podejmuje dodatkowe starania w celu zagwarantowania wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla zdrowia oraz zapewniania użytkownikom najlepszych wrażeń.

  Szczególne przepisy dotyczące bezpieczeństwa

  Oznaczenie CE (ConformitéEuropéenne lub Zgodność Europejska) oznacza, że nasze monitory są zgodne z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określonymi dla produktów sprzedawanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy do nich dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE oraz dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE.

  Jeśli chodzi o nasze dobrowolne zaangażowanie, a nie wymogi prawne, współpracujemy z TÜV Rheinland, krajowym organem certyfikacji (NCB), który pełni rolę niezależnej strony trzeciej sprawdzającej, czy nasze produkty elektrotechniczne są zgodne z właściwymi i opublikowanymi normami IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej).


  W zależności od modelu, oferujemy również dodatkowe oznaczenia bezpieczeństwa z certyfikatem TÜV Rheinland, jak oznaczenie GS Mark (niemiecka ustawa dotycząca bezpieczeństwa produktów – ProdSG) oraz znak Bauart Mark. Te oznaczenia bezpieczeństwa stanowią wartościową pomoc w podejmowaniu decyzji zakupowych oraz zwiększają zaufanie istniejących i potencjalnych klientów do naszych produktów i są widocznym dowodem, że nasze produkty przeszły procedurę certyfikacji i spełniają surowe wymogi jakości i bezpieczeństwa.

  Szczególne przepisy dotyczące zdrowia i środowiska

  Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) określa ograniczenia dotyczące wykorzystania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Naturalnie wszystkie nasze monitory spełniają jej wymogi.

  Jeśli chodzi o ergonomię i dobre samopoczucie podczas pracy z użyciem naszych monitorów, oferujemy wydane przez TÜVRheinland certyfikaty zgodności z normą ISO 9241-307, która określa sposoby analizy i metody badania spełnienia wymagań dotyczących monitorów ekranowych.

  Znajdź nasz poprzedni artykuł na temat zrównoważonego rozwoju tutaj.


  AOC respects your data privacy

  Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.