Innehållsförteckning
  čakčamánnu 4. b. 2019

  AOC:s miljömedvetenhet och strategi för bättre hållbarhet

  Nu när energieffektivitet, miljöskador och hållbarhet har blivit av största vikt, anpassar AOC sina produkter till de senaste certifieringarna och förordningarna.

  AOC vill göra det möjligt för kunderna att göra hållbara val lättare och göra dem medvetna om påverkan på miljön innan de köper produkten, under tiden de använder produkten och i slutet av produktens livscykel.

  En viktig faktor som AOC fokuserar på när det gäller hållbarhet är att förbättra individers hälsa och välbefinnande genom meningsfulla lösningar. Därför är AOC engagerat i att utveckla och marknadsföra mer energieffektiva lösningar och gröna produkter för människor på alla marknader.


  Optimera energiförbrukning

  AOC erbjuder ENERGY STAR-certifierade skärmar, som i genomsnitt är 15 % mer energieffektiva än standardskärmar. ENERGY STAR-certifieringar hjälper kunder att identifiera skärmar som minskar utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar orsakade av ineffektiv energianvändning. På detta sätt är det lätt för kunderna att identifiera och köpa energieffektiva produkter och spara på elräkningar hemma eller på kontoret utan att offra prestanda, funktioner och komfort.

  Kombinera hållbarhet och användbarhet

  AOC:s TCO-certifierade skärmar är utformade för att säkerställa att IT- och kontorsutrustning har en hög grad av användbarhet för slutanvändaren och håller miljöpåverkan till ett minimum. TCO ser också till att tillverkning, användning och återvinning av IT-produkter och deras förpackningar återspeglar miljötänk samt socialt och ekonomiskt ansvar.

  AOC tar sitt ansvar på allvar

  AOC arbetar med olika program för att säkerställa att deras mål för hållbarhet och socialt ansvar uppfylls. Ett exempel är EPEAT, som är det världsledande miljömärket för IT-sektorn som säkerställer att EPEAT-registrerade produkter uppfyller strikta miljökriterier som hanterar hela produktens livscykel, allt från energibesparing och hantering av giftiga material till produktens livslängd och livslängdshantering . EPEAT-registrerade produkter erbjuder en minskad miljöpåverkan över hela deras livscykler.

  Som medlem i Responsible Minerals Initiative (RMI) grundat av Responsible Business Alliance (RBA) är AOC-skärmar i överensstämmelse med gällande globala standarder genom att använda mineralkällor från granskade smältverk och raffinaderier.

  RRMI:s uppgift är att förse medlemmarna med verktyg och resurser för att fatta beslut som förbättrar lagstiftningens efterlevnad och stödja ansvarsfull sourcing från områden med konflikter och hög risk.

  Högsta etiska principer

  AOC-företagens uppförandekod baseras på uppförandekoden för Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct (EICC). EICC beskriver de etiska principerna på hög nivå som styr hur företag fungerar och hur de behandlar sina kunder och vad de förväntar sig från sina anställda. Det innehåller element som vård av miljön, arbetsrättigheter, behandling av anställda och ett åtagande gällande mänskliga rättigheter, rätten till integritet och åtgärder för att förhindra mutor och korruption.

  Genom att tillhandahålla myndighetsgodkännanden och certifieringar bevisar AOC att de överensstämmer med de senaste hållbarhetsstandarderna. Oavsett om det handlar om den direkta påverkan på naturen (med minskad energiförbrukning) eller en verifierbar produktionslinje och en socialt ansvarsfull arbetsplats, är AOC engagerade i en hållbar framtid i alla aspekter. Valet av AOC-skärmar hjälper företag att uppnå sina mål för att bli mer hållbara.

  AOC respekterar din datasäkerhet

  Varför cookies? Bara för att de används för att hjälpa webbplatsens funktion, förbättra din webbläsarupplevelse, integrera med sociala medier och visa relevanta annonser skräddarsydda för dina intressen. Klicka på "Jag accepterar" för att acceptera cookies eller läs vårt cookie-uttalande för att lära dig hur du stänger av cookies.

  Region selection

  Do you want to open our us.aoc.com website?

  You can also continue on EU website.