AOC respects your data privacy

Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.

Accept

Policy för ansvar i samband med mineraler

Konfliktmineraler är mineraler som bryts under förhållanden där mänskliga rättigheter kränks. Termen avser vanligtvis fyra mineraler - volfram, tantal, tenn och guld (3TG) - som bryts i den östra regionen av Demokratiska republiken Kongo (DRC). Dessa mineraler används för produktion av olika varor såsom smycken och praktiskt taget alla elektroniska apparater.

Vi har åtagit oss att inte köpa råvaror, underenheter eller leveranser som vi vet innehåller konfliktmineraler. Vi hämtar inte direkt mineraler från gruvor i DRC eller andra CAHRA, och vi är medvetna om att leveranskedjan för dessa metaller består av många nivåer, inklusive gruvor, handlare, exportörer, smältverk, raffinaderier, legeringsproducenter och komponenttillverkare, innan den når våra direkta leverantörer. Samarbete mellan dessa olika nivåer i leveranskedjan är av stor vikt för att stoppa handeln med konfliktmineraler.

Conflict Minerals Report 2019 AOC MMD

Conflict Minerals Letter to Customers AOC MMD

Guarantee Letter of Suppliers TPV

Conflict-Free Smelters & Refiners