Swedish
Swedish
Innehållsförteckning
  27 september 2019

  Kundens säkerhet kommer först

  Våra kunders hälsa och säkerhet är AOCs högsta prioritet. Därför underkastas alla våra produkter de mest stränga tester.

  Naturligtvis uppfyller alla AOC-produkter som säljs i Europa de standarder och föreskrifter som krävs i europeisk lag, såsom CE och RoHS och även krav som definieras av enskilda länder. Ändå slutar AOC inte där, utan gör ytterligare ansträngningar för att säkerställa att hälsoriskerna elimineras och kunderna får den bästa användarupplevelsen.

  Särskilda säkerhetsregler

  CE(Conformité Européenne eller European Conformity)-certifiering indikerar att våra skärmar uppfyller de hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder som fastställts för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska området. Bland dem finns Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU och Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.

  På frivillig basis samarbetar vi med TÜV Rheinland, ett nationellt certifieringsorgan (NCB) för att agera som en oberoende tredje part som kontrollerar att våra elektrotekniska produkter överensstämmer med tillämpliga och publicerade IEC-standarder (International Electrotechnical Commission).


  Beroende på modell erbjuder vi också ytterligare säkerhetsmärkningar certifierade av TÜV Rheinland som GS-märkningen (tysk produktsäkerhetslag – ProdSG) och Bauart-märkningen. Dessa säkerhetsmärkningar är ett värdefullt hjälpmedel vid köpbeslut och ökar befintliga och blivande kunders förtroende för våra produkter eftersom de är synliga bevis på att produkter har certifierats för att uppfylla strikta krav på kvalitet och säkerhet.

  Särskild hälso- och miljöreglering

  Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) definierar begränsningen för användning av vissa farliga material i elektrisk och elektronisk utrustning. Naturligtvis följer alla våra skärmar denna föreskrift.

  För ergonomi och välbefinnande när vi arbetar med våra skärmar erbjuder vi ISO 9241-307-certifiering utfärdat av TÜV Rheinland som reglerar analys- och efterlevnadstestmetoder för elektroniska visuella skärmar.

  Hitta vår tidigare artikel om hållbarhet här.


  AOC respects your data privacy

  Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience, to integrate with social media and to show relevant advertisements tailored to your interests. Click 'I accept' to accept cookies or read our cookie statement to learn how to turn off cookies.