Spis treści
  4 września 2019

  Odpowiedzialność ekologiczna i działania na rzecz zwiększonego zrównoważenia AOC

  W ostatnich czasach, kiedy energooszczędność, szkody środowiskowe i zrównoważony rozwój zyskały tak bardzo na znaczeniu, firma AOC dostosowuje swoje produkty do najnowszych wymogów certyfikacji i przepisów.

  AOC pragnie ułatwiać klientom dokonywanie ekologicznych wyborów i uświadamiać ich w kwestii własnego oddziaływania na środowisko przed dokonaniem zakupu, podczas użytkowania oraz w chwili zakończenia cyklu życia produktów.

  W odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, jednym z kluczowych czynników, na jakim koncentruje się AOC, to poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia klientów poprzez przemyślane rozwiązania. Z tej przyczyny AOC angażuje się w rozwój, promocję i wprowadzanie na rynek sprawniejszych energetycznie rozwiązań oraz ekologicznych produktów dla klientów na wszystkich rynkach.


  Optymalizacja zużycia energii

  AOC oferuje monitory z certyfikatem ENERGY STAR, które są przeciętnie o 15% bardziej energooszczędne od standardowych. Certyfikaty ENERGY STAR pomagają klientom w identyfikacji monitorów przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku nieefektywnego zużycia energii. W ten sposób klientom łatwiej jest rozpoznać i nabyć energooszczędne produkty oraz oszczędzać na kosztach energii w domu lub w biurze bez poświęcania wydajności, funkcji i komfortu.

  Łączenie zrównoważenia z wartością użytkową

  Monitory AOC z certyfikatem TCO są zaprojektowane z myślą o zagwarantowaniu, by sprzęt IT i biurowy charakteryzował się wysoką wartością użytkową dla użytkownika końcowego oraz jak najniższym oddziaływaniem na środowisko. TCO zapewnia również uwzględnienie odpowiedzialności ekologicznej, społecznej i ekonomicznej w produkcji, użytkowaniu i recyklingu produktów IT oraz ich opakowań.

  AOC poważnie traktuje swoją odpowiedzialność

  AOC działa w ramach różnych programów na rzecz zagwarantowania osiągnięcia celów ekologicznych i celów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem takiego programu jest EPEAT, czyli wiodąca na świecie ekologiczna marka w branży IT, która zapewnia, że produkty zarejestrowane w systemie EPEAT spełniają surowe wymogi środowiskowe z uwzględnieniem całego cyklu życia produktów, od oszczędności energii i kwestii materiałów toksycznych, po trwałość produktów i gospodarkę produktami po zakończeniu cyklu życia. Produkty zarejestrowane w systemie EPEAT zapewniają zmniejszone oddziaływanie na środowisko podczas całego cyklu życia.

  Jako członek programu „Responsible Minerals Initiative (RMI)” utworzonego przez stowarzyszenie “Responsible Business Alliance (RBA)”, dopilnowujemy, aby monitory AOC spełniały najnowsze globalne normy dzięki wykorzystaniu zasobów mineralnych pochodzących z kontrolowanych źródeł.

  Misją RMI jest oferowanie członkom narzędzi i zasobów pozwalających na dokonywanie decyzji dotyczących pozyskiwania minerałów w sposób poprawiający przestrzeganie przepisów i wspieranie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z regionów wysokiego ryzyka i objętych konfliktami.

  Najwyższe standardy etyczne

  Kodeks etyki firm AOC oparty jest o Kodeks Etyki Koalicji Branży Elektronicznej (Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct – EICC). EICC zawiera opis ogólnych zasad etycznych przyświecających firmom, zasad etycznych stosowanych w obsłudze klienta oraz zachowań, jakich firmy oczekują od swoich pracowników. Obejmuje on zagadnienia, takie jak dbałość o środowisko naturalne, prawa pracowników, właściwe traktowanie pracowników oraz przestrzeganie praw człowieka, prawa do prywatności oraz środki zapobiegające korupcji i przekupstwu.

  Oferując certyfikaty i atesty, AOC potwierdza przestrzeganie najnowszych standardów w zakresie zrównoważenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośredni wpływ na środowisko poprzez ograniczenie zużycia energii, czy też o atestowaną linię produkcyjną i społecznie odpowiedzialne miejsca pracy, AOC przestrzega zobowiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości pod każdym względem. Wybór monitorów AOC pomaga również firmom osiągać cel zwiększenia dbałości o środowisko.

  AOC szanuje poufność Twoich danych

  Dlaczego używamy plików cookie? Po prostu dlatego, że pomagają usprawniać działanie witryny internetowej, poprawiają wrażenia użytkownika z korzystania z przeglądarki, zapewniają integrację z mediami społecznościowymi oraz umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Kliknij „Akceptuję”, aby zaakceptować pliki cookie lub przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie zawierające informacje na temat sposobu wyłączenia plików cookie.

  Wybór regionu

  Czy chcesz otworzyć naszą us.aoc.com stronę?

  Możesz także pozostać na stronie EU.