Jak możemy pomóc?

Znajdź podręczniki, często zadawane pytania i oprogramowanie
aktualizacji monitora.

Monitory

Dioda LED zasilania nie jest włączona.

Sprawdź, czy włącznik jest ustawiony na położenie WŁĄCZONY i kabel zasilający jest poprawnie podłączony do uziemionego gniazdka i do monitora.

Kontrolka zasilania monitora stale miga, zmieniając kolor z zielonego na pomarańczowy, a na ekranie nic nie widać. Dlaczego tak się dzieje?

Czy przewód zasilania jest podłączony prawidłowo? Sprawdź podłączenie przewodu zasilania i zasilanie elektryczne.  Czy przewód jest podłączony prawidłowo? Podłącz za pomocą przewodu D-Sub. Sprawdź podłączenie przewodu DB-15. (Podłącz za pomocą przewodu DVI) Sprawdź podłączenie przewodu DVI (Podłącz za pomocą przewodu HDMI) Sprawdź podłączenie przewodu HDMI (Podłącz za pomocą przewodu DP) Sprawdź podłączenie przewodu DP. * W niektórych modelach wejście DVI/HDMI/DP nie jest zastosowane.  Jeżeli zasilanie jest włączone, zrestartuj komputer w celu uruchomienia ekranu początkowego (ekranu logowania). Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) jest widoczny, uruchom komputer w odpowiednim trybie (tryb bezpieczny dla Windows 7/8/10) i zmień częstotliwość odświeżania karty wideo. (Patrz rozdział „Ustawianie optymalnej rozdzielczości”) Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) nie jest widoczny, skontaktuj się z serwisem lub dealerem.  Czy na ekranie widoczny jest komunikat "Brak wejścia"? Komunikat ten pojawia się, gdy rozdzielczość i częstotliwość sygnału przesyłanego przez kartę wideo przekracza maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pracy monitora. Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość tak, aby była ona odpowiednia dla monitora.  Sprawdź, czy zainstalowane są sterowniki monitora AOC.

Dlaczego obraz na monitorze jest niewyraźny i pojawiają się na nim duchy i smugi.

Wyreguluj kontrast i jasność. Naciśnij w celu przeprowadzenia automatycznej regulacji. Upewnij się, że nie jest stosowany przedłużacz lub rozdzielacz. Zalecamy podłączenie monitora bezpośrednio do wyjścia karty wideo z tyłu komputera. .

Występuje niestabilność, błyskanie lub falistość obrazu.

Przenieś urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne jak najdalej od monitora. Zastosuj maksymalną wartość częstotliwości odświeżania monitora.

Monitor jest zablokowany w trybie Active Off.

Przełącznik zasilania komputera powinien być włączony. Karta wideo komputera musi być prawidłowo podłączona do gniazda na płycie. Sprawdź, czy przewód sygnału monitora jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź także, czy przewód sygnału monitora nie jest uszkodzony i czy żaden z pinów nie jest wygięty. Sprawdź, czy komputer działa. Czy naciśnięcie przycisku CAPS LOCK na klawiaturze powoduje włączenie diody LED CAPS LOCK? Naciśnięcie przycisku CAPS LOCK powinno powodować włączenie lub wyłączenie diody LED.

Na ekranie brakuje jednej z barw podstawowych lub na ekranie widać zabarwienie (różowe, zielone, niebieskie). Jaka jest tego przyczyna?

Sprawdź, czy przewód sygnału monitora nie jest uszkodzony i czy żaden z pinów nie jest złamany lub wygięty. Sprawdź, czy przewód sygnału monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.

Dlaczego obraz na ekranie nie jest ustawiony poprawnie pośrodku i nie ma poprawnych rozmiarów?

Dostosuj położenie w poziomie i w pionie lub naciśnij przycisk skrótu (AUTO).

Dlaczego biel nie jest biała na ekranie?

Dostosuj ustawienia barw RGB lub wybierz żądaną temperaturę barwową.

Dlaczego widzę poziome i pionowe zakłócenia lub fale na ekranie?

Zastosuj funkcję nagłego wyłączenia systemu Windows7/8/10 w celu wyregulowania funkcji CLOCK oraz PHASE. Naciśnij w celu przeprowadzenia automatycznej regulacji.

Akumulator nie ładuje się.

Dopilnuj, aby przycisk włącznika był ustawiony w położenie włączone. Przycisk włącznika znajduje się obok gniazd USB-C i micro HDMI po prawej stronie monitora.

Akcesoria

Dlaczego moja klawiatura/mysz nie działa?

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, sprawdź, czy urządzenie lub odbiornik USB działa prawidłowo. Poniższe kroki pomogą ustalić, czy problem jest związany z odbiornikiem USB: 1. Otwórz Menedżera urządzeń i upewnij się, że Twój produkt znajduje się na liście. 2. Jeśli urządzenie lub odbiornik USB jest podłączony do koncentratora lub przedłużacza USB, spróbuj podłączyć je do bezpośrednio do gniazda w komputerze 3. Dotyczy tylko systemu Windows - spróbuj użyć innego gniazda USB. W przypadku pojawienia się zmiany, spróbuj zaktualizować sterownik chipsetu USB płyty głównej. 4. Spróbuj uruchomić urządzenie na innym komputerze. 5. Jeśli urządzenie nie działa także na drugim komputerze, sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy urządzenie jest rozpoznawane. 6. Jeśli urządzenie nadal nie jest rozpoznawane, błąd jest najprawdopodobniej związany z odbiornikiem USB, a nie z klawiaturą lub myszą.

Moje klawisze klawiatury/przyciski myszy nie działają prawidłowo. Co jest przyczyną?

• Wyczyść przycisk/klawisz sprężonym powietrzem. • Sprawdź, czy urządzenie lub odbiornik jest podłączony bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora, przedłużacza, przełącznika lub podobnego urządzenia. • Odłącz/napraw lub odłącz/odłącz urządzenie. • Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego, jeśli jest ona dostępna. • Dotyczy tylko systemu Windows - spróbuj użyć innego gniazda USB. W przypadku pojawienia się zmiany, spróbuj zaktualizować sterownik chipsetu USB płyty głównej. • Spróbuj uruchomić urządzenie na innym komputerze. Dotyczy tylko systemu Windows - jeśli urządzenie działa prawidłowo na innym komputerze, to problem może być związany ze sterownikiem chipsetu USB. • Wymień baterie na nowe (urządzenie bezprzewodowe z suchymi bateriami) *Dotyczy tylko urządzeń wskazujących: • Jeśli ustalenie, czy problem dotyczy urządzenia czy oprogramowania, nie jest możliwe, spróbuj przełączyć przyciski w ustawieniach (lewe kliknięcie staje się prawym kliknięciem, a prawe kliknięcie lewym kliknięciem). Jeśli problem podąża za przyciskiem, jest to problem związany z ustawieniami oprogramowania lub aplikacją, i jego rozwiązanie nie jest możliwe za pomocą osprzętu. Jeśli problem nie podąża za zmianą przycisku, występuje to problem sprzętowy. • Jeśli pojedyncze kliknięcie wywołuje efekt podwójnego kliknięcia, sprawdź, czy w ustawieniach (ustawienia myszy systemu Windows) ustawiona została opcję „Pojedyncze kliknięcie to podwójne kliknięcie”. UWAGA: Jeśli przyciski lub klawisze reagują nieprawidłowo w określonej aplikacji, sprawdź, czy problem jest powiązany tylko z określoną aplikacją wykonując testy w innej aplikacji.

Mój kursor nie działa. Co mogę zrobić?

Sprawdź, czy mysz jest ustawiona na odbijającej światło, przezroczystej lub nierównej powierzchni. Jeżeli tak jest, zmień typ powierzchni. • Wymień baterię na nową. • Sprawdź ustawienie w celu potwierdzenia właściwego parametru DPI. • Sprawdź, czy nie występuje problem z połączeniem. • Spróbuj uruchomić urządzenie na innym komputerze. Jeśli kursor nie porusza się lub przyciski lub klawisze nie działają: 1. Wykonaj czynności synchronizacji, podane w instrukcji obsługi zakupionego odbiornika; 2. skontaktuj się z lokalnym serwisem w celu potwierdzenia metody synchronizacji. .

Moje połączenie z urządzeniem ciągle zrywa się. Co jest przyczyną?

Jeśli korzystasz z urządzenia przewodowego, wykonaj następujące kroki: 1. Podłącz urządzenie do gniazda USB komputera. Jeśli to możliwe, nie korzystaj z koncentratora USB lub innego podobnego urządzenia. Jeśli urządzenie działa prawidłowo po podłączeniu do innego gniazda USB, spróbuj zainstalować aktualizację sterownika chipsetu USB płyty głównej. 2. Dotyczy tylko systemu Windows - wyłącz selektywne odłączanie USB: • Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania > Zmień ustawienia planu zasilania > Zmień zaawansowane ustawienia zasilania > Ustawienia USB > Ustawienia selektywnego odłączania USB. • Wyłącz obie opcje. 3. Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego, jeśli jest ona dostępna. 4. Spróbuj przeprowadzić testy urządzenia stosując inny komputer. Jeśli dysponujesz innym urządzeniem bezprzewodowym, wykonaj kolejne kroki: 1. Sprawdź, czy urządzenie lub odbiornik jest podłączony bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora, przedłużacza, przełącznika lub podobnego urządzenia. 2. Przysuń urządzenie bliżej odbiornika USB. Jeśli odbiornik jest podłączony z tyłu komputera, spróbuj podłączyć go do gniazda umieszczonego z przodu obudowy. W niektórych przypadkach, sygnał odbiornika jest zakłócany przez obudowę komputera, co powoduje opóźnienie w działaniu. 3. Aby uniknąć zakłóceń, nie zbliżaj innych, bezprzewodowych urządzeń do odbiornika USB. 4. Odłącz/napraw lub odłącz/odłącz urządzenie: 5. Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia, jeśli jest ona dostępna. 6. Dotyczy tylko systemu Windows - sprawdź, czy w tle nie są uruchomione procesy aktualizacji systemu Windows, mogące powodować opóźnienie. 7. Dotyczy tylko systemu Mac - sprawdź, czy w tle nie są uruchomione procesy aktualizacji, mogące powodować opóźnienie. 8. Spróbuj uruchomić urządzenie na innym komputerze.

Dlaczego wprowadzone znaki pojawiają się na ekranie dopiero po kilku sekundach?

1. Sprawdź, czy urządzenie lub odbiornik jest podłączony bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora, przedłużacza, przełącznika lub podobnego urządzenia. 2. Przysuń klawiaturę bliżej odbiornika USB. Jeśli odbiornik jest podłączony z tyłu komputera, spróbuj podłączyć go do gniazda umieszczonego z przodu obudowy. W niektórych przypadkach, sygnał odbiornika jest zakłócany przez obudowę komputera, co powoduje opóźnienie w działaniu. 3. Aby uniknąć zakłóceń, nie zbliżaj innych, bezprzewodowych urządzeń do odbiornika USB. 4. Odłącz/napraw lub odłącz/odłącz urządzenie. 5. Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia, jeśli jest ona dostępna. 6. Dotyczy tylko systemu Windows - sprawdź, czy w tle nie są uruchomione procesy aktualizacji systemu Windows, mogące powodować opóźnienie. 7. Dotyczy tylko systemu Mac - sprawdź, czy w tle nie są uruchomione procesy aktualizacji, mogące powodować opóźnienie. Spróbuj uruchomić urządzenie na innym komputerze.

Ustawienie urządzenia nie jest możliwe. Co jest przyczyną?

Aplikacja G-tools: Odwiedź następującą stronę internetową. AOC -> Akcesoria do gier -> Myszy -> Wsparcie -> Pobierz AOC G-Tools Podręcznik użytkownika: Odwiedź następującą stronę internetową. AOC->AKCESORIA DO GIER->MYSZ->WSPARCIE->POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Informacje gwarancyjne

Nasza firma jest pewna jakości swoich produktów i udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z wadami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły zostaną naprawione lub wymienione na koszt firmy. W przypadku braku dowodu zakupu (DZ) uznaje się, że okres gwarancji rozpoczyna się w dniu produkcji podanym na produkcie lub zawartym w numerze seryjnym produktu i trwa 39 miesięcy.

Skontaktuj się z naszym wsparciem

Wszystkie monitory AOC zaprojektowano tak, aby były łatwe w użyciu i instalacji oraz zostały wyprodukowane w celu zapewnienia najwyższych standardów wydajności. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu z samym monitorem, możesz zadzwonić do lokalnego działu obsługi klienta firmy AOC.

(+44) 203 455 8083

Customer Service Callcenter is available from 09:00 until 17:00, except bank holidays

AOC szanuje poufność Twoich danych

Dlaczego używamy plików cookie? Po prostu dlatego, że pomagają usprawniać działanie witryny internetowej, poprawiają wrażenia użytkownika z korzystania z przeglądarki, zapewniają integrację z mediami społecznościowymi oraz umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Kliknij „Akceptuję”, aby zaakceptować pliki cookie lub przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie zawierające informacje na temat sposobu wyłączenia plików cookie.

Wybór regionu

Czy chcesz otworzyć naszą us.aoc.com stronę?

Możesz także pozostać na stronie EU.