Gwarancja

Nasza firma jest pewna jakości swoich produktów i udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z wadami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły zostaną naprawione lub wymienione na koszt firmy. W przypadku braku dowodu zakupu (DZ) uznaje się, że okres gwarancji rozpoczyna się w dniu produkcji podanym na produkcie lub zawartym w numerze seryjnym produktu i trwa 39 miesięcy. 

Okres zwrotu produktów niesprawnych po zakupie
**Zgodnie z krajowymi warunkami gwarancji stosowanie do obowiązującego prawa.

Umożliwiamy zwrot produktów niesprawnych po zakupie (DOA) przez 14 dni kalendarzowych**, licząc od dnia zakupu. Nabywca musi przedstawić dowód zakupu (DZ) w celu zgłoszenia żądania DOA, a wadliwy produkt musi zostać zwrócony w komplecie, w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami.

W przypadku uzasadnionego żądania DOA, nabywca otrzyma produkt identyczny z wadliwym produktem.

Mamy prawo naliczenia kosztów brakujących części lub innych stwierdzonych uszkodzeń spowodowanych przez klienta (USK)


Kryteria DOA

Zatwierdzenie żądania DOA (DOA-OK) wymaga spełnienia określonych kryteriów, a monitory niespełniające wszystkich kryteriów otrzymują status DOA-NOK.

 • Produkt jest zapakowany w oryginalne opakowanie, a numer seryjny na produkcie jest identyczny z numerem seryjnym na opakowaniu.
 • Minęło nie więcej niż 14 + 3 dni kalendarzowych od daty zakupu do daty kontaktu klienta z przedstawicielem serwisowym.
 • Tak jak podano w warunkach gwarancji, wyłącznie data zakupu podana na fakturze sprzedawcy detalicznego jest uznawana za dowód sprzedaży.
 • Wszystkie akcesoria (podstawa, kable, pilot) są dołączone do produktu w opakowaniu.


Powody odrzucenia:

 • Problem jest spowodowany brakiem akcesoriów, które można wysłać do klienta.
 • Na opakowaniu i/lub produkcie znajdują się oznaki uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Zasady dotyczące pikseli -ISO 9241-307 klasy 1

Do monitorów AOC stosowane są zasady dotyczące pikseli (Pixel Policy) -ISO 9241-307 klasy 1. Zasady dotyczące pikseli zawierają opis różnych typów wad dotyczących pikseli oraz definicje akceptowalnych liczb wad różnych typów. Aby skorzystanie z serwisu gwarancyjnego było możliwe, liczba wad dotyczących pikseli na matrycy produktu musi przekraczać liczbę wad podaną w naszych zasadach dotyczących pikseli.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczać produkty najwyższej jakości i stosujemy najbardziej zaawansowane w branży procesy produkcyjne oraz przeprowadzamy surową kontrolę jakości. Mimo to, czasami uniknięcie wad dotyczących pikseli lub subpikseli na matrycach monitorów LCD nie jest możliwe. Żaden producent nie może zagwarantować, że wszystkie matryce będą całkowicie pozbawione wad pikseli, ale gwarantujemy naprawę lub wymianę gwarancyjną każdego monitora LCD z niemożliwą do przyjęcia liczbą wad.

Rodzaje wad pikseli i wad subpikseli

• Jasny pełen piksel: wszystkie 3 subpiksele (czerwony, zielony i niebieski) świecą cały czas, co daje jasny pełen piksel.

• Czarny pełen piksel: wszystkie 3 subpiksele (czerwony, zielony i niebieski) nigdy nie świecą, co daje czarny pełen piksel.

•Subpiksel: wszystkie pozostałe kombinacje świecących lub ciemnych subpikseli prowadzące do wyświetlania innych kolorów niż właściwe

pixel-examples

Rodzaje wad pikseli dla akceptowanej liczby wad


•Wady jasnych kropek: widoczne jako pełen piksel lub subpiksel świecący cały czas, co powoduje powstanie białej lub kolorowej kropki na czarnym tle.

•Wady czarnych kropek: widoczne jako pełen piksel lub subpiksel zgaszony cały czas, co powoduje powstanie czarnej lub kolorowej kropki na białym tle.

defect-examples

Co nie jest objęte gwarancją?


Gwarancja obowiązuje, jeśli z produktem obchodzono się właściwie i używano go zgodnie z przeznaczeniem i treścią instrukcji. Gwarancja nie obejmuje strat wynikowych, w tym, w szczególności, utraty danych lub utraty możliwości prowadzenia działalności. Gwarancja nie ma zastosowania jeśli:

 • Dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub stracił czytelność;
 • Numer modelu i/lub numer seryjny na produkcie został zmodyfikowany, usunięty lub utracił czytelność;
 • Naprawy lub zmiany produktu zostały przeprowadzone przez nieautoryzowany serwis lub nieupoważnione osoby;
 • Usterka jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się z produktem lub jego użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem albo występowaniem warunków otoczenia niezgodnych z zalecanymi warunkami roboczymi produktu;
 • Usterka jest spowodowana podłączeniem do urządzeń peryferyjnych, dodatkowych urządzeń lub akcesoriów innych niż zalecane w instrukcji obsługi;
 • Usterka jest spowodowana obudową zewnętrzną zamontowaną wokół produktu, która nie jest zalecana w instrukcji obsługi;
 • Produkt został uszkodzony, w szczególności, przez zwierzę domowe, wyładowanie atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie, wodę lub pożar, klęskę żywiołową lub wypadek podczas transportu;
 • Produkt jest wadliwy z powodu zużycia części, które z uwagi na ich charakter można uznawać za materiały eksploatacyjne podlegające zużyciu;
 • Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub dopuszczony do użytku w kraju użytkowania produktu przez klienta, co może mieć miejsce w przypadku zakupu produktu w kraju innym niż docelowy kraj użytkowania.


Serwis pogwarancyjny

Po upływie okresu gwarancji możemy zaoferować serwis pogwarancyjny lub naprawę pogwarancyjną za pośrednictwem naszych autoryzowanych serwisów, jeśli klient zechce skorzystać z tej możliwości.

Proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta AOC, aby pracownik obsługi klienta AOC przekazał zgłoszenie do autoryzowanego serwisu w danym kraju.

Pracownik autoryzowanego serwisu skontaktuje się z Państwem i poda szacowaną cenę usługi serwisowej lub naprawy, jeśli zdecydujecie się Państwo z niej skorzystać.

Jeśli autoryzowany serwis nie może przeprowadzić naprawy w ramach zaoferowanej wyceny, postaramy się znaleźć alternatywne rozwiązanie dla Państwa, jeśli od daty produkcji podanej na etykiecie produktu na monitorze nie minęło 60 miesięcy (5 lat).

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać naszą instrukcję obsługi i regulacji prawnych.

AOC szanuje poufność Twoich danych

Dlaczego używamy plików cookie? Po prostu dlatego, że pomagają usprawniać działanie witryny internetowej, poprawiają wrażenia użytkownika z korzystania z przeglądarki, zapewniają integrację z mediami społecznościowymi oraz umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Kliknij „Akceptuję”, aby zaakceptować pliki cookie lub przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie zawierające informacje na temat sposobu wyłączenia plików cookie.

Wybór regionu

Czy chcesz otworzyć naszą us.aoc.com stronę?

Możesz także pozostać na stronie EU.